2014/09/27

Live Natural[y 5!


こちらも出ます!

10月後半発売予定Live Naturaly5 のTeaserです。出演ライダー
Shin Biyajima.Goro Komatsu.Yuu Nishiyama.masashi"247"Nishina.
keita yamazaki.Yuta kiyohara.Yoko Nakamura.Nobuyuki Ohe.
Shuji Kajiura.Noboru Konno..Ruiki Masuda.Yatto.Mike Basich.
Wes makepeace.Jamie Lynn.Forest Bailey.Scott Blum.Hassy.Jahi.
Daisuke Mochizuki.MO3.Muneo.Sakae Otsuka.Ben Wei and more


期待大です~!

0 件のコメント:

コメントを投稿